hyundai-sonata-hybrid

Báo giá sửa chữa,bảo dưỡng điều hòa ô tô

Chi tiết sản phẩm

TT CÔNG VIỆC ĐƠN GIÁ
1 Thay ga điều hòa 1 dàn lạnh 500.000
2 Thay ga điều hòa 2 dàn lạnh 700.000
3 Bảo dưỡng Súc rửa dàn lạnh Nóng, Lạnh xe có 1 dàn lạnh. 300.000
4 Bảo dưỡng Súc rửa dàn lạnh Nóng, Lạnh xe có 2 dàn lạnh. 500.000
5 Dầu lạnh xe 1 dàn lạnh 200.000
6 Dầu lạnh xe 2 dàn lạnh 300.000
7 Bổ sung Gas ( Khi Gas hao hụt ) 200.000
8 Kiểm tra và sửa chữa hệ thống điều hòa 500.000
9 Đại tu toàn bộ hoặc sửa chữa lớn hệ thống điều hòa 1.500.000
10 Tháo lắp Taplo  xúc rửa dàn lạnh 600.000

Ghi chú:

Xúc rửa dàn lạnh, nóng chưa bao gồm tiền hóa chất.

Một số hạng mục công việc yêu cầu phải tháo hẳn taplo xe để sửa chữa, ví dụ như sửa điện, sửa dàn lạnh điều hòa … thì riêng tiền công tháo và lắp taplo để phục vụ sửa chữa là  500.000 VNĐ.

© 2016 Tuấn Nghĩa Auto - Chuyên sửa điều hòa ôtô các loại. Thiết kế Website bởi Viacom.